Mateusz Grobelski

Rek - Went

Podstawowy profil działalności firmy REK-WENT obejmuje głównie pomiary skuteczności wentylacji. Przeprowadzenie pomiarów parametrów powietrza jest podstawową drogą do oceny prawidłowości funkcjonowania instalacji wentylacyjnych.

Pomiary skuteczności wentylacji stanowią ważny element procesu odbioru instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Protokół pomiarów skuteczności wentylacji jest wymagany przy składaniu podań o odbiór sanitarno-higieniczny obiektu w Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych (Sanepid). Bardzo często jest też wymagany przy odbiorach przez Nadzór Budowlany. Pomiary wykonuje się ponadto w ramach okresowych przeglądów podczas normalnej eksploatacji tych instalacji, sprawdzając czy pracują one zgodnie z założonymi parametrami pracy.